Двудневен тематично-ориентиран семинар на тема „Арт със захарно тесто“

 

В периода 05-06 октомври 2020 г. в гр. Поморие, в рамките на Дейност 3 „Дейности за ориентиране и насочване на новопристигнали ГТД по умения и интереси към включване в различни тематично-ориентирани семинари за придобиване на нови умения и знания, приложими за насърчаване на предприемачеството, с акцент - женското предприемачество сред целевата група“, под-дейност 3.2.Провеждане на тематично-ориентирани семинари по интереси с цел насърчаване на предприемачеството, с акцент - женското предприемачество сред новопристигнали ГТД“ от проект „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“, се проведе семинар на тема „Арт със захарно тесто“.

Участие в събитието взеха 17 (седемнадесет) представители на целевата група по проекта – граждани на трети държави (ГТД), като целта на семинара е да създаде и/или развие в новопристигналите ГТД знания и умения за самостоятелна заетост на пазара на труда и конкретно, с акцент към насърчаване на женското предприемачество.

В рамките на събитието пред участниците бяха представени:

  • Целите и дейности на проект „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“.
  • Възможности за развитие, включително на собствен бизнес, които предлагат работата и изделията със захарно тесто.
  • Същността и спецификите на захарното тесто; видовете захарно тесто и приложимостта им в производството на различни видове сладкарски изделия.
  • Характеристиката на суровините в приготовлението на захарно тесто; подборът на сладкарски суровини и необходими сладкарски принадлежности за приготвяне и работа със захарно тесто; начините на съхранение на захарното тесто.
  • Техниките и технологиите в сладкарството за приготвяне на различни видове захарни теста за декориране.
  • Приготвянето на парено захарно тесто (марципан „Варна“), прилаган за декориране на торти и/или дребни сладки - рецепта и смесване на суровините в стъпки. Техниките за работа със захарното тесто (практическо упражнение).
  • Приготвянето на захарно тесто (захарен фондан) за оформяне на различни видове дребни фигури за декориране на торти и/или дребни сладки - рецепта и смесване на суровините в стъпки. Техниките за работа със захарното тесто и оформяне на различни видове дребни фигури, вкл. цветя (рози, маргаритки, калии, листенца и др.), животни (зайче, пиле, мече и др.), панделки, предмети (бебешка обувка, елхички, къщички и др.) – практическо упражнение.
  • Приготвянето на захарно тесто (маршмелоу фондан) за оформяне на различни видове дребни фигури за декориране на торти и/или дребни сладки и/или различни видове бонбони - рецепта и смесване на суровините в стъпки. Техниките за работа със захарното тесто (маршмелоу фондан) и оформяне на различни видове дребни фигури и бонбони (практическо упражнение).

Общата оценка за проведения двудневен тематично-ориентиран семинар, поставена от участниците в него е „отлична“. Посочената оценка е резултат от обработените Анкетни карти за оценка на събитието, попълнени от участниците.

Събитието завърши с раздаването на Сертификати на участниците, за успешно преминато обучение в тематично-ориентиран семинар на тема „Арт със захарно тесто“.

 

sugar1

sugar2

sugar3

sugar4

С използването на този уебсайт Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност на личните данни.