ДЕЙНОСТИ

За постигане на целите си Фондация „Проджекта“ осъществява следните дейности:

  • Разработва, изпълнява и управлява, проекти финансирани от фондовете на ЕС и други национални и международни донорски програми;
  • Разработва, изпълнява и управлява проекти, финансирани от Държавния бюджет;
  • Разработва и изпълнява проекти и дейности за предоставяне на услуги за ученици и студенти - създаване на условия, организиране и провеждане на извънкласни и извънучилищни форми на образование и обучение и други инициативи за деца и младежи;
  • Разработва стратегии за организационно развитие и развитие на човешките ресурси;
  • Разработва проучвания, анализи, планови и стратегически документи за нуждите на общински и регионални структури и неправителствения сектор в страната;
  • Подготовка на обучителни материали, организация и провеждане на обучения за различни организации и публични институции;
  • Осъществява други законни дейности, свързани с целите на Фондацията.

С използването на този уебсайт Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност на личните данни.