ЕКИП

Нашите експерти разполагат с практически умения в разработването, изпълнението и управлението на проекти и задълбочени знания относно приложимите нормативни регулации в сферата на националното законодателство, регламентите и директивите на Европейската общност. Те притежават специфичен професионален опит в управлението и отчитането на проекти, финансирани от предприсъединителните фондове за Република България, Оперативните програми на ЕС и други национални финансови инструменти, съответстващ на дългосрочния им опит, придобит в сферата на неправителствения сектор и изпълнението на съвместни проекти с различни публични институции.

Фондацията разполага с широк набор от сътрудници с богата експертиза, с оглед предмета на дейност и целите на организацията, които са на разположение и биват ангажирани при възникване на конкретни нужди, свързани с проектни инициативи в обществена полза и интерес в сферата на социалните услуги и развитието на човешките ресурси, социологически изследвания, анализи и проучвания, образователни потребности при работа с деца и младежи, екологични оценки, провеждане на обучения и тематични семинари за повишаване на административния капацитет.

С използването на този уебсайт Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност на личните данни.