МИСИЯ И ЦЕЛИ

Мисията на Фондация „Проджекта“ е да развива и подкрепя социално отговорно поведение сред структурите на гражданското общество като разработва и управлява проекти, свързани с изпълнението на дейности от високо обществено значение.

Основните цели на Фондацията са:

  • Да подпомага и утвърждава положителното мислене, светоглед и житейски нагласи, работа и социално общуване сред индивиди, организирани групи и общности по утвърдени световни и национални методики, практики и др. общопризнати стандарти;
  • Да подобрява качеството на живот на деца и младежи чрез организиране и предоставяне на услуги, свързани с извънкласни и извънучилищни форми на образование и обучение;
  • Да съдейства за развитие и усъвършенстване на програми и курсове в сферата на обучението и систематичния тренинг на персонала на различни организации в целия спектър на съвременните личностни и пазарни отношения, като допринася за институционалното изграждане и развитие;
  • Да разработва и осъществява проекти и програми за утвърждаване на балансираното развитие на регионите в Република България;
  • Да утвърждава принципите на гражданското общество.

С използването на този уебсайт Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност на личните данни.