Двудневен тематично-ориентиран семинар на тема „В света на ръчно изработените дребни сладки“

 

В периода 01-02 октомври 2020 г. в гр. Поморие, в рамките на Дейност 3 „Дейности за ориентиране и насочване на новопристигнали ГТД по умения и интереси към включване в различни тематично-ориентирани семинари за придобиване на нови умения и знания, приложими за насърчаване на предприемачеството, с акцент - женското предприемачество сред целевата група“, под-дейност 3.2.Провеждане на тематично-ориентирани семинари по интереси с цел насърчаване на предприемачеството, с акцент - женското предприемачество сред новопристигнали ГТД“ от проект „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“, се проведе семинар на тема „В света на ръчно изработените дребни сладки“.

Участие в събитието взеха 17 (седемнадесет) представители на целевата група по проекта – граждани на трети държави (ГТД), като целта на семинара е да създаде и/или развие в новопристигналите ГТД знания и умения за самостоятелна заетост на пазара на труда и конкретно, с акцент към насърчаване на женското предприемачество.

В рамките на събитието пред участниците бяха представени:

  • Целите и дейности на проект „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“.
  • Възможностите за развитие, които предлага професията „Хлебар – сладкар“ и по-конкретно специалността „Производство на сладкарски изделия“.
  • Специфичните условия на труд и хигиенни практики в кулинарията.
  • Характеристиките на суровините в сладкарското производство; подборът на сладкарски суровини и продукти; начините на съхранение на сладкарските суровини и продукти.
  • Техниките и технологиите в сладкарството за приготвяне на различни видове теста за ръчна изработка на дребни сладки.
  • Приготвянето на тесто за ръчна изработка на маслени дребни сладки (масленки) - рецепта и смесване на суровините в стъпки. Техниките за работа с тестото и оформянето на маслени дребни сладки (практическо упражнение).
  • Приготвянето на ронливо, маслено тесто за ръчна изработка на различни видове дребни сладки, вкл. коледни дребни сладки - рецепта и смесване на суровините в стъпки. Техниките за работа с ронливо, маслено тесто и оформянето на различни видове дребни сладки (практическо упражнение).
  • Приготвянето на различни глазури и смеси за декориране и слепване на дребни сладки, вкл. коледни дребни сладки - рецепти и смесване на суровините в стъпки. Техниките за работа с глазурите и слепване на различни видове дребни сладки, вкл. коледни дребни сладки (практическо упражнение).

Общата оценка за проведения двудневен тематично-ориентиран семинар, поставена от участниците в него е „отлична“. Посочената оценка е резултат от обработените Анкетни карти за оценка на събитието, попълнени от участниците.

Събитието завърши с раздаването на Сертификати на участниците, за успешно преминато обучение в тематично-ориентиран семинар на тема „В света на ръчно изработените дребни сладки“.

 

sweets1

sweets2

С използването на този уебсайт Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност на личните данни.