Двудневен тематично-ориентиран семинар на тема „Колористика в косите“

 

В периода 26-27 септември 2020 г. в гр. Поморие, в рамките на Дейност 3 „Дейности за ориентиране и насочване на новопристигнали ГТД по умения и интереси към включване в различни тематично-ориентирани семинари за придобиване на нови умения и знания, приложими за насърчаване на предприемачеството, с акцент - женското предприемачество сред целевата група“, под-дейност 3.2.Провеждане на тематично-ориентирани семинари по интереси с цел насърчаване на предприемачеството, с акцент - женското предприемачество сред новопристигнали ГТД“ от проект „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“, се проведе семинар на тема „Колористика в косите“.

Участие в събитието взеха 14 (четиринадесет) представители на целевата група по проекта – граждани на трети държави (ГТД), като целта на семинара е да създаде и/или развие в новопристигналите ГТД знания и умения за самостоятелна заетост на пазара на труда и конкретно, с акцент към насърчаване на женското предприемачество.

В рамките на събитието пред участниците бяха представени:

  • Целите и дейности на проект „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“.
  • Описание на професията „Фризьор“ и възможностите за развитие, които тя предлага.
  • Етика и психология на работното място.
  • Значението на инструментите за фризьорство и тяхната демонстрация.
  • Основните правила за оформяне на косата - работа с модел.
  • Колористика - наука за цветовете и тяхното приложение в работата на фризьора.
  • Техники за боядисване на коса и демонстрация на коса – работа с модел.
  • Начините за придаване на 3D ефект на прически.

Общата оценка за проведения двудневен тематично-ориентиран семинар, поставена от участниците в него е „отлична“. Посочената оценка е резултат от обработените Анкетни карти за оценка на събитието, попълнени от участниците.

Събитието завърши с раздаването на Сертификати на участниците, за успешно преминато обучение в тематично-ориентиран семинар на тема „Колористика в косите“.

 

color1

color2

color3

color4

color5

color6

color7

color8

color9

С използването на този уебсайт Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност на личните данни.