Двудневен тематично-ориентиран семинар на тема „Да продаваме успешно през социалните мрежи“

 

            В периода 12-13 септември 2020 г. в гр. Поморие, в рамките на Дейност 3 „Дейности за ориентиране и насочване на новопристигнали ГТД по умения и интереси към включване в различни тематично-ориентирани семинари за придобиване на нови умения и знания, приложими за насърчаване на предприемачеството, с акцент - женското предприемачество сред целевата група“, под-дейност 3.2.Провеждане на тематично-ориентирани семинари по интереси с цел насърчаване на предприемачеството, с акцент - женското предприемачество сред новопристигнали ГТД“ от проект „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“, се проведе семинар на тема „Да продаваме успешно през социалните мрежи“.

            Участие в събитието взеха 7 (седем) представители на целевата група по проекта – граждани на трети държави (ГТД), като целта на семинара е да създаде и/или развие в новопристигналите ГТД знания и умения за самостоятелна заетост на пазара на труда и конкретно, с акцент към насърчаване на женското предприемачество.

В рамките на събитието пред участниците бяха представени:

  • Целите и дейности на проект „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“.
  • Основните на маркетинга и неговата същност.
  • Сравнителен анализ между дигиталния и традиционния маркетинг; видове, стратегии и тенденции в дигиталния маркетинг – представяне на примери с продажби и реклами насочени към клиенти.
  • Обзор на различните видове социални мрежи и представяне на похвати за продажби и реклами през тях; сравнителен анализ между руски социални мрежи, типични за руския дигитален пазар, но същевременно непознати и неприложими за пазарите в България и Европа.
  • Техники и похвати, как успешно да продаваме и рекламираме през социалните мрежи (прилагане на игрови подход при представяне на темата пред участниците в семинара и привеждане на примери).

            Общата оценка за проведения двудневен тематично-ориентиран семинар, поставена от участниците в него е „отлична“. Посочената оценка е резултат от обработените Анкетни карти за оценка на събитието, попълнени от участниците.

            Събитието завърши с раздаването на Сертификати на участниците, за успешно преминато обучение в тематично-ориентиран семинар на тема „Да продаваме успешно през социалните мрежи“.

            Презентация Семинар „Да продаваме успешно през социалните мрежи“

 

С използването на този уебсайт Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност на личните данни.