Двудневен тематичен-практически семинар на тема „Да създадеш успешен бизнес модел“

 

В периода 01-02 септември 2021 г. в гр. Поморие, в рамките на Дейност 4 „Дейности за административни и правни консултации относно насърчаване на предприемачеството, в т.ч. женското предприемачество сред новопристигнали ГТД“, под-дейност 4.2.Предоставяне на групови практически консултации под формата на тематични практически семинари“ от проект „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“, се проведе семинар на тема „Да създадеш успешен бизнес модел“.

Участие в събитието взеха 13 (тринадесет) представители на целевата група по проекта – граждани на трети държави (ГТД), като целта на семинара е да създаде и/или развие в новопристигналите ГТД знания и умения за самостоятелна заетост на пазара на труда и конкретно, с акцент към насърчаване на успешното женското предприемачество.

В рамките на събитието пред участниците бяха представени:

 • Целите и дейностите на проект „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“.
 • Бизнес моделът за устойчиво развитие – ефективната концепция за успешен бизнес модел и насърчаването на предприемаческата активност за практическата и реализация.
 • Разликите между мениджъра и предприемача, както и дали качествата да бъдеш мениджър/предприемач са по рождение или всичко е въпрос на обучение.
 • Предприемаческите качества и причините за успеха/провала на предприемачите.
 • Процесът на генериране на нова идея, както и дали от всяка идея може да се стартира нов бизнес.
 • Видовете предприемачески предприятия.
 • Ключовите компоненти на бизнес модела; връзката между бизнес модела и стратегията на организацията; видовете модели, включените в бизнес модела.
 • Клъстеризацията и различните форми на сдружаване на бизнеси, като инструменти за усъвършенстване на формите на конкурентоспособност; добрите европейски практики и състоянието на българските клъстери.
 • Взаимовръзките във веригата „бизнес идея - бизнес модел – бизнес план”.
 • Взаимовръзките във веригата „бизнес модел - бизнес стратегия - бизнес план - производствена програма”.
 • Консолидираната система от управленски инструменти: бизнес модел, бизнес проект и бизнес план.

Общата оценка за проведения двудневен тематичен-практически семинар, поставена от участниците в него е „отлична“. Посочената оценка е резултат от обработените Анкетни карти за оценка на събитието, попълнени от участниците.

Събитието завърши с раздаването на Сертификати на участниците, за успешно преминато обучение в тематичен-практически семинар на тема „Да създадеш успешен бизнес модел“.

Презентация Семинар „Да създадеш успешен бизнес модел“ Ден 1

Презентация Семинар „Да създадеш успешен бизнес модел“ Ден 2

 

bm1

bm2

bm3

 

С използването на този уебсайт Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност на личните данни.