Двудневен тематичен-практически семинар на тема „Нормативно установени отношения с държавни и общински институции“

 

В периода 28-29 август 2021 г. в гр. Поморие, в рамките на Дейност 4 „Дейности за административни и правни консултации относно насърчаване на предприемачеството, в т.ч. женското предприемачество сред новопристигнали ГТД“, под-дейност 4.2.Предоставяне на групови практически консултации под формата на тематични практически семинари“ от проект „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“, се проведе семинар на тема „Нормативно установени отношения с държавни и общински институции“.

Участие в събитието взеха 14 (четиринадесет) представители на целевата група по проекта – граждани на трети държави (ГТД), като целта на семинара е да създаде и/или развие в новопристигналите ГТД знания и умения за самостоятелна заетост на пазара на труда и конкретно, с акцент към насърчаване на успешното женското предприемачество.

В рамките на събитието пред участниците бяха представени:

  • Целите и дейностите на проект „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“.
  • Стратегията „Европа 2020“ - подкрепата на предприемачеството и самостоятелната заетост, възможностите за защита на предприемаческа идея и насърчаването на предприемаческата активност за практическата й реализация.
  • Основните стъпки при стартирането на бизнес и нормативно установените отношения със съответните държавни и общински институции, според спецификата на предприемаческата идея.
  • Възможностите за подпомагане на дребното предприемачество.
  • Условията за стартиране на самостоятелен бизнес в България, съгласно законодателството – Конституция на Р България, Търговски закон, Закон за задълженията и договорите, Закон за данъците върху доходите на физическите лица, Кодекс на труда, Кодекс на социалното осигуряване, Данъчно-осигурителен процесуален кодекс.
  • Възможностите за финансова и институционална подкрепа, която оказват държавните и общински структури при и по повод реализирането на една предприемаческа идея.

Общата оценка за проведения двудневен тематичен-практически семинар, поставена от участниците в него е „отлична“. Посочената оценка е резултат от обработените Анкетни карти за оценка на събитието, попълнени от участниците.

Събитието завърши с раздаването на Сертификати на участниците, за успешно преминато обучение в тематичен-практически семинар на тема „Нормативно установени отношения с държавни и общински институции“.

Презентация „Нормативно установени отношения с държавни и общински институции“

 

ne1

ne2

ne3

 

С използването на този уебсайт Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност на личните данни.