Двудневен тематичен-практически семинар на тема „Финансово управление на микро-предприятие“

 

В периода 24-25 август 2021 г. в гр. Поморие, в рамките на Дейност 4 „Дейности за административни и правни консултации относно насърчаване на предприемачеството, в т.ч. женското предприемачество сред новопристигнали ГТД“, под-дейност 4.2.Предоставяне на групови практически консултации под формата на тематични практически семинари“ от проект „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“, се проведе семинар на тема „Финансово управление на микро-предприятие“.

Участие в събитието взеха 12 (дванадесет) представители на целевата група по проекта – граждани на трети държави (ГТД), като целта на семинара е да създаде и/или развие в новопристигналите ГТД знания и умения за самостоятелна заетост на пазара на труда и конкретно, с акцент към насърчаване на успешното женското предприемачество.

В рамките на събитието пред участниците бяха представени:

  • Целите и дейностите на проект „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“.
  • Какво представлява предприятието – категориите и групите предприятия, съгласно Закона за малките и средните предприятия и Закона за счетоводството.
  • Спецификите при двата закона при определянето на предприятието, като микро-предприятие.
  • Спецификите на счетоводното отчитане на микро-предприятието, съгласно приложимото счетоводно, данъчно и осигурително законодателство на Р България.
  • Финансовото управление на микро-предприятието: дефиниция, обхват и разликите спрямо счетоводното отчитане.
  • Ползите и негативите от изнасянето на процесите по счетоводно отчитане и финансово управление извън предприятието, както и дали предприятието може да бъде успешно без счетоводител и финансов мениджър.
  • Процесът по финансиране на бизнес идея и инвестиции в активи, в т.ч. сгради, машини, техника, продукти на интелектуална собственост и др.
  • Интелектуалната собственост и предприемаческата идея, както и дали инвестициите в хора се считат за инвестиция.
  • Обхватът и съдържанието на бизнес плана, както и спецификите при неговото разработване.
  • Моделът на бизнес планиране и добрите предприемачески практики.

Общата оценка за проведения двудневен тематичен-практически семинар, поставена от участниците в него е „отлична“. Посочената оценка е резултат от обработените Анкетни карти за оценка на събитието, попълнени от участниците.

Събитието завърши с раздаването на Сертификати на участниците, за успешно преминато обучение в тематичен-практически семинар на тема „Финансово управление на микро-предприятие“.

Презентация Семинар "Финансово управление на микро-предприятие" - Част I

Презентация Семинар "Финансово управление на микро-предприятие" - Част II

Презентация Семинар "Финансово управление на микро-предприятие" - Част III

Презентация Семинар "Финансово управление на микро-предприятие" - Част IV

 

fm1

fm2

fm3

 

С използването на този уебсайт Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност на личните данни.