Двудневен тематичен-практически семинар на тема „Аз-Лидерът“

 

В периода 16-17 август 2021 г. в гр. Поморие, в рамките на Дейност 4 „Дейности за административни и правни консултации относно насърчаване на предприемачеството, в т.ч. женското предприемачество сред новопристигнали ГТД“, под-дейност 4.2.Предоставяне на групови практически консултации под формата на тематични практически семинари“ от проект „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“, се проведе семинар на тема „Аз-Лидерът“.

Участие в събитието взеха 12 (дванадесет) представители на целевата група по проекта – граждани на трети държави (ГТД), като целта на семинара е да създаде и/или развие в новопристигналите ГТД знания и умения за самостоятелна заетост на пазара на труда и конкретно, с акцент към насърчаване на успешното женското предприемачество.

В рамките на събитието пред участниците бяха представени:

 • Целите и дейностите на проект „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“.
 • Какво представлява лидерството и какво е да бъдеш лидер.
 • Митовете и истините за важността и значението на лидерството.
 • Вдъхновяващите лидерски качества, както и дали се раждаш лидер или се обучаваш да бъдеш такъв.
 • Причините за успеха и провала на лидерите.
 • Процесът по изграждането и организирането на екипи, както и основната роля на ръководителя.
 • Похватите за делегиране на права и задължения; как се изгражда доверие – добри практики, механизми и техники.
 • Ролята на лидера като пример и ментор.
 • Видовете лидерски стилове и основните различия; личностните характеристики на отделните поведенчески стилове; изборът на лидерски стил.
 • Ключовите компетенции на ръководителите на екипи.
 • Какъв трябва да бъде успешният ръководител в условията на постоянна промяна на околната среда.
 • Добрите лидерски практики под формата на казус, ролева игра и практическа задача.

Общата оценка за проведения двудневен тематичен-практически семинар, поставена от участниците в него е „отлична“. Посочената оценка е резултат от обработените Анкетни карти за оценка на събитието, попълнени от участниците.

Събитието завърши с раздаването на Сертификати на участниците, за успешно преминато обучение в тематичен-практически семинар на тема „Аз-Лидерът“.

Презентация Семинар "Аз-Лидерът" Ден 1

Презентация Семинар "Аз-Лидерът" Ден 2

 

ileader1

ileader2

ileader3

С използването на този уебсайт Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност на личните данни.