Двудневен тематичен-практически семинар на тема „Успешен маркетинг“

 

В периода 20-21 август 2021 г. в гр. Поморие, в рамките на Дейност 4 „Дейности за административни и правни консултации относно насърчаване на предприемачеството, в т.ч. женското предприемачество сред новопристигнали ГТД“, под-дейност 4.2.Предоставяне на групови практически консултации под формата на тематични практически семинари“ от проект „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“, се проведе семинар на тема „Успешен маркетинг“.

Участие в събитието взеха 12 (дванадесет) представители на целевата група по проекта – граждани на трети държави (ГТД), като целта на семинара е да създаде и/или развие в новопристигналите ГТД знания и умения за самостоятелна заетост на пазара на труда и конкретно, с акцент към насърчаване на успешното женското предприемачество.

В рамките на събитието пред участниците бяха представени:

 • Целите и дейностите на проект „Заедно в борбата срещу предразсъдъците и стереотипите - заетост и предприемачество на ГТД“.
 • Какво представлява маркетингът – дефиниции, основни елементи, смисъл и значение на маркетинга.
 • Фундаменталните принципи в света на маркетинга и съставните компоненти на маркетинговия микс.
 • Жизненият цикъл на продукта/услугата – от идеята до продажбата.
 • Пазарът и потребителското поведение – позициониране на пазара, стойност и уникалност; целеви пазари и сегментиране; свободни пазарни ниши в условия на изобилие.
 • Философията и моделите на потребителското поведение – идеология на покупката и вземане на решение за покупка; пирамида на купувача; тактики и механизми към потребителското поведение (как да продаваме успешно).
 • Съвременният маркетинг – дигитални продажби, сайтове и дизайн.
 • Ефективното писане на текст за целева страница – влиянието върху таргет групи; привличане и задържане на онлайн потребител върху съдържание.
 • Видовете активности на онлайн купувачите – Google Search, Facebook, Google Ads, Email Marketing.
 • Успешната маркетингова стратегия в условията на неопределеност и динамична промяна.
 • Дефинирането на визия и определянето на цели.
 • Програмата за реализация на маркетинговата стратегия – маркетингови канали, информация от външната среда и добри практики.

Общата оценка за проведения двудневен тематичен-практически семинар, поставена от участниците в него е „отлична“. Посочената оценка е резултат от обработените Анкетни карти за оценка на събитието, попълнени от участниците.

Събитието завърши с раздаването на Сертификати на участниците, за успешно преминато обучение в тематичен-практически семинар на тема „Успешен маркетинг“.

Презентация Семинар „Успешен маркетинг“ Ден 1

Презентация Семинар „Успешен маркетинг“ Ден 2

 

sm1

sm2

sm3

С използването на този уебсайт Вие се съгласявате с нашата политика за поверителност на личните данни.